بستن
FA EN AR RU FR CHI

نوزدهمین کنگره ملی وهفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران (شهریور 95)

نوزدهمین کنگره ملی وهفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - شهریور 95

      به این وسیله به اطلاع تمامی زیست شناسان کشور، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته ها و گرایش های مختلف زیست شناسی می رساند با همکاری انجمن زیست شناسی ایراننوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در تاریخ 11-9 شهریور 95 در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. http://19thbc2016.tabrizu.ac.ir/