بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران (خرداد 95)

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران - خرداد 95

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران از 1 تا 3 خرداد ماه 1395 توسط انجمن ژنتیک ایران در تهران برگزار می‌گردد. برای اطلاعات جامع به سایت همایش مراجعه کنید.http://www.geneticscongress.ir/Pages/Default.aspx