بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی

مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی (وابسته به شبکه آزمایشگاهی شاعا):  آقای دکتر سوهانی

تجهیزات ، امکانات و خدمات

ردیف

نام دستگاه

1

سانتریفیوژ

2

سانتریفیوژ یخچال دار با روتور ویال

3

مینی انکوباتور

4

شیکر انکوباتور دار

5

اتوکلاو ۵۰ لیتری

6

دستگاه PCR

7

دستگاه PCR

8

PCR در زمان واقعی

9

هود لامینارفلو

10

اسپکتروفتومتر

11

الکتروپوراتور

12

تغلیظ کننده با خلا

13

تیشولایزر

14

هیتر میکروتیوب

15

همزن مغناطیسی

16

میکروسکوپ

17

ورتکس

 
 

آدرس و تلفن :

گیلان- رشت- کیلومتر ۵ جاده تهران- دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی- آزمایشگاه زیست فناوری.

تفن: ۳۶۶۹۰۲۸۲-۰۱۳