بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه کرم ابریشم دانشکده کشاورزی

مسئول آزمایشگاه کرم ابریشم دانشکده کشاورزی : آقای دکتر حسینی مقدم

تجهیزات ، امکانات و خدمات :

 ردیف

نام دستگاه

۱

PCR

۲

سانتریفیوژ

۳

سانتریفیوژ یخچالدار

۴

PCR

۵

شیکر

۶

ترازو

۷

ترازو

۸

ترازو

۹

اسپکتروفتومتر

۱۰

هیتر منتل

۱۱

هیتر منتل

۱۲

هیتر منتل

۱۳

هموژنایزر

۱۴

بن ماری

۱۵

انکوباتور یخچال دار

۱۶

انکوباتور

۱۷

شیکر انکوباتور

۱۸

هود آزمایشگاهی

۲۹

دستگاه اب مقطر گیری دو بار تقطیر

۲۰

دستگاه اندازه گیری رطوبت مواد جامد

۲۱

پرینتر خشک کن

۲۲

انکوباتور

۲۳

روتاتور

۲۴

سانتریفیوژ ۲۴ شاخه

۲۵

حمام آب گرم

 

 

آدرس و تلفن :

دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی- ساختمان ازمایشگاه­ها- آزمایشگاه کرم ابریشم-صندوق پستی ۱۳۱۴-۴۱۶۳۵، تلفن: ۹-۹۳۶۶۹۰۲۷۴-۰۱۳ داخلی ۵۰۹۶