بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه مهندسی بافت دانشکده علوم پایه

مسئول آزمایشگاه مهندسی بافت دانشکده علوم پایه : آقای دکتر فرهاد مشایخی

 

تجهیزات ، امکانات و خدمات :

ردیف نام دستگاه
۱ میکروسکوپ Invert
۲ اهود لامینار
۳ انکوباتور کشت سلولی
۴ ظروف مخصوص کشت بافت
   

 

آدرس و تلفن :

رشت – خیابان نامجو – دانشکده علوم پایه – گروه زیست شناسی – ۰۱۳۳۳۳۳۳۶۴۷ – داخلی ۳۲۴