بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی (وابسته به شبکه آزمایشگاهی شاعا) : آقای دکتر اعلمی

تجهیزات ، امکانات و خدمات :

ردیف

نام دستگاه

        ۱       

سانتریفیوژ یخچالدار با روتور فالکون

        ۲        

سانتریفیوژ یحچال دار با روتور ویال

        ۳        

انکوباتور

        ۴        

ژرمیناتور

        ۵        

اتاقک رشد

        ۶        

اتاقک رشد

        ۷        

اتاقک تست

        ۸        

شیکر انکوباتور دار

        ۹        

شیکر انکوباتور دار

     ۱۰        

شیکر انکوباتور دار

      ۱۱       

آون

      ۱۲        

دستگاه PCR

      ۱۳        

دستگاه PCR

      ۱۴        

هود لامینارفلو

      ۱۵        

هود لامینارفلو

      ۱۶        

اسپکتروفتومتر

      ۱۷  

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

      ۱۸

کروماتوگرافی گازی

      ۱۹     

دستگاه تصویر برداری از وسترن

      ۲۰  

فریزر GFL ۸۰- صندوقی

      ۲۱  

فریزر ۸۰- ایستاده

      ۲۲  

الکتروفورز عمودی

      ۲۳  

الکتروفورز افقی

      ۲۴   

الکتروفورز ایزوالکتروفوکوسینگ

      ۲۵   

ژل داک

      ۲۶   

دستگاه تقطیر در خلا

      ۲۷   

بینوکولار مجهز به دوربین عکاسی

      ۲۸   

میکروسکوپ

      ۲۹    

میکروسکوپ معکوس

 

آدرس و تلفن :

گیلان- رشت- کیلومتر ۵ جاده تهران- دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی- آزمایشگاه مرکزی.

تلفن: ۳۶۶۹۰۲۸۲-۰۱۳