بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی

پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی

      « پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی » توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه 1395 در شهر اصفهان  برگزار می گردد .  برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید. http://ncmp2016.com/