بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری (اسفند 94)

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری- اسفند 94

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راه کارها و چالش ها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری 4 الی 6 اسفند ماه 94 در تبریز برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید.

http://2icsda.ir/fa/homepage.php